Biologiska läkemedel I

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FB028

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen behandlar hur antikroppar (proteiner) kan användas som läkemedel. Du kommer att lära dig mer om hur man designar antikroppar med mål att förbättra behandling av en viss sjukdom. Du kommer även att få en insikt i hur man använder dessa proteinläkemedel idag och hur man arbetar med att förbättra deras funktionalitet för framtida terapiområden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin