Biologiska läkemedel I

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3FB028

Huvudgrupp 1

Protein Therapeutics

edited by Tristan Vaughan, Jane Osbourn, Bahija Jallal

ISBN: 978-3-527-69912-4

Augusti 2017

480pages

Wiley

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin