Nanobioteknik och biosensorer

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB447

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Nanobioteknologi kan ses som bioteknologi i nanoskala. Ämnet har ett tekniskt fokus och bygger på en integrering av kompetens och metoder från biologi, kemi, materialvetenskap och fysik. Det finns många etablerade tillämpningsområden för nanobioteknologi, särskilt inom diagnostik och hälsovård. Men utvecklingen går mycket snabbt och nanoteknologin sprider sig därför nu till nya områden. Kursen fokuserar på grundläggande principer och hur nanobioteknologi kan användas i praktiken.

Biosensorer är exempel på analytiska instrument som bygger på nya nanobioteknologiska principer och utgör därför en stor del av kursen. De används bland annat för spårning av kemiska substanser som till exempel kan förekomma i vår miljö eller våra livsmedel. Användning av biosensorer för forskning inom livsvetenskap har blivit viktigt för studier av biologiska system och läkemedelsutveckling.

Praktiska moment och ett teoretiskt projekt ingår i kursen. Design av nya nanobioteknologiska produkter med utgångspunkt från aktuella förutsättningar och behov ingår som en viktig del.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin