Organisk kemi I

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB410

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger en grundläggande kunskap om organiska ämnens egenskaper och deras betydelse inom industriella tillämpningar. Grundläggande begrepp inom reaktionskinetik såsom reaktioners hastighet och aktiveringsenergi, mekanismer för viktiga organisk-kemiska reaktionstyper (substitution, addition, eliminering, oxidation, reduktion), katalys, laboratorieteknik och riskbedömning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin