Algoritmer och datastrukturer II

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1DL231

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen fördjupar dina kunskaper i algoritmer och algoritmanalys. Efter kursen kan du designa algoritmer baserade på tekniker som dynamisk programmering, och greedy algorithms, samt härleda deras komplexitet genom rekursiva ekvationer. Följande moment ingår:

  • lösa rekursiva ekvationer som beskriver algoritmens komplexitet
  • dynamisk programmering, "giriga" algoritmer
  • grafalgoritmer: kortaste vägen och minimalt uppspännande träd
  • strängmatchning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin