Algoritmer och datastrukturer II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DL231

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL231
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp varav minst 15 hp matematik och 30 hp datavetenskap inklusive Algoritmer och datastrukturer I.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • använda notationen för asymptotisk tillväxt av funktioner för att beskriva komplexitet hos algoritmer och beräkningsproblem.
  • härleda ekvationer för en algoritms komplexitet och lösa dessa.
  • använda vanliga algoritmiska tekniker som dynamisk programmering, "giriga" algoritmer, etc.
  • lösa enkla problem genom grafalgoritmer, strängmatchning och flödesnätverk.
  • definiera komplexitetsklasserna P och NP och diskutera den öppna frågan om P=NP.

Innehåll

Funktioners tillväxt, rekursiva algoritmers komplexitet. Datastrukturer för disjunkta mängder. Dynamisk programmering, "giriga" algoritmer, grafalgoritmer, t.ex. kortaste vägen och minimalt uppspännande träd. Maximalt-flödesproblem i flödesnätverk. Algoritmer för strängmatchning. Teori för svårlösta problem.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och övningar.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt inlämningsuppgifter (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin