Algoritmer och datastrukturer II

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1DL231

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C.: Introduction to Algorithms. 3rd ed. MIT Press, 2009.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin