Statistisk maskininlärning

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1RT700

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Detta är en introduktionskurs i statistisk maskininlärning, med fokus på klassificering och regression. Grundläggande metoder lärs ut och tillämpas på riktiga data.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin