Informationsutvinning I

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL360

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Inom informationsutvinning (data mining) studeras effektiva metoder för att hitta intressanta mönster i stora datamängder. Tillämpningar hittas bland annat inom bioteknik, telekom, handel, internet. Kursen introducerar terminologi, en översikt över olika typer av data och dess egenskaper, klassificerings- och klustringsmetoder. Vidare behandlas webbaserad data, sökmotorer och hantering av personlig integritet. Tekniker från databaser, statistik, maskininlärning och informationssökning kombineras.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin