Informationsutvinning I

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1DL360

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Tan, Pang-Ning m.fl., Introduction to data mining, Second edition., Harlow, Pearson Education, 2020Obligatorisk
  • Leskovec, Jurij; Rajaraman, Anand; Ullman, Jeffrey D., Mining of massive datasets, Third edition., Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2020

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin