Utveckling av biologiska läkemedel

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB429

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

I denna kurs fokuserar vi på ingenjörsmässiga aspekter av utveckling av biologiska läkemedel. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, övningar, och laborationer. Efter en introduktion till design, struktur och egenskaper hos olika typer av proteinläkemedel kommer du att lära dig om strategier och metoder för deras produktion, hur man kan designa optimerade varianter, studera deras egenskaper på olika nivåer, och analysera deras biologiska effekt. Vi kommer också att diskutera kommersiella och etiska aspekter av proteinläkemedlens utveckling och användning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin