Om institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik är verksam i Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland i Visby.

Bildtext

Tre avdelningar, två campus

Vår institution har mycket spännande forskning inom samhällsbyggnad och industriell teknik, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning.

Vi är också stora inom utbildning där vi undervisar och har programansvar för flera högskole- och civilingenjörsprogram och kandidatprogram. Vi ansvarar också för flera populära masterprogram.

Gemensamt för både vår forskning och vår utbildning är att den kopplar till hållbar utveckling och att vi har omfattande samverkan med samhälle och näringsliv.

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre delområden som fungerar som avdelningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin