Utbildning

Matematik - Masterprogram i matematik 2018/2019

Bild för Matematik - Masterprogram i matematik 2018/2019
Anmälan

Tycker du om matematik och vill ta dina kunskaper till en ny nivå? På masterprogrammet i matematik kommer du att få fördjupade insikter inom några av matematikens mest centrala och aktuella forskningsområden. Då lärarna på programmet också är aktiva forskare med många internationella kontakter kommer du här att få tillgång till den moderna matematiska världen.  

Om programmet

Den matematiska forskningen i Uppsala har traditionellt dominerats av analys. Du kanske har hört talas om Lennart Carleson som belönats med Abelpriset eller Arne Beurling som knäckte den tyska kodningsmaskinen G-skrivaren under andra världskriget. De var båda mycket framstående inom framför allt harmonisk analys. Men under nittiotalet skedde en internationalisering av den matematiska forskningen i Uppsala och sedan dess har den växt, både sett till antalet forskare och forskningsområden. Några områden som särskilt utmärker sig idag är sannolikhetsteori, analytisk talteori, symplektisk geometri, dynamiska system och algebra.

Masterprogrammet i matematik fokuserar på både bredd och djup, vilket kommer att ge dig en stark teoretisk grund som blir till stor nytta om du väljer att fortsätta till doktorandstudier och sikta på en forskarkarriär. Du kan också få ytterligare perspektiv på den matematiska teorin genom att kombinera dina teoretiska studier med kurser från andra ämnesområden. Valfriheten inom utbildningen är stor och du kan själv styra vilken kombination av kurser du vill ha.

Du kommer att få möjlighet att läsa ett brett spektrum av kurser i algebra, analys, geometri och sannolikhetsteori. Där kommer du att nå en genomgripande förståelse för de logiska och konceptuella sambanden mellan de matematiska begrepp som du tidigare studerat. Å ena sidan kommer du att se dem i ett mer generellt och modernt sammanhang, å andra sidan kommer du att studera dem i större detalj och med större djup. På detta sätt blir dina matematikkunskaper både mer allmänna och mer användbara.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med matematik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Kurser inom programmet

Se studieplan.

Om undervisningen

Undervisningen sker på engelska och bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. Lärarna är alla forskare på matematiska institutionen. Programmet ges i Uppsala.

Institutionens forskningsgrupper är mycket aktiva och har regelbundna seminarier där masterstudenterna är välkomna att delta. Information om pågående forskning och om de olika grupperna finns på www.math.uu.se.

Karriär

Matematikkunskaper är nödvändiga i alla branscher där stora mängder av information behöver bearbetas. Om du inte vet vad matematiker jobbar med beror det på att matematiker i yrkeslivet har andra titlar. Visste du till exempel att det finns matematiker som arbetar med medicinsk forskning? 

Om du vill arbeta med matematisk forskning är denna inriktning rätt väg att gå. Många av våra alumner som har tagit masterexamen i matematik har gått vidare till forskarstudier, både i Sverige och utomlands. Men även om du väljer att arbeta utanför akademin finns det goda möjligheter till en framgångsrik karriär, särskilt om du breddar din utbildning med kurser inom andra områden. Exempel på  yrken där våra alumner arbetar är aktuarie, analytiker, systemutvecklare och data scientist.

Matematiska institutionen arrangerar en karriärdag för matematiker en gång per år. Där får matematikstudenterna träffa yrkesverksamma matematiker som berättar om sina karriärvägar. Institutionen är även behjälplig med andra typer av yrkeslivskontakter. 

Behörighet och anmälan

Matematik

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1415 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp i huvudområdet matematik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Matematiska institutionen

Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Box 480, 751 06 Uppsala

Programansvarig: Denis Gaidashev denis.gaydashev@math.uu.se

Telefon: 018-471 31 72

Studievägledare: Olga Kaj, Alma Kirlic masters@math.uu.se

Telefon: 018-471 32 03, 018-471 32 37