Kandidatprogram i datavetenskap 2019/2020

  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Datorer används överallt i det moderna samhället - någon måste programmera dem, se till att programvaran blir lätt att använda och gör vad den ska. Kandidatprogrammet i datavetenskap i Uppsala ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om modern informationsteknologi och programutveckling. Efter avslutad utbildning kan du jobba med att utveckla framtidens IT-lösningar på både små och stora företag.

Om programmet

Kandidatprogrammet i datavetenskap ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om informationsteknologi, med fokus på hållbar programutveckling. Programmet innehåller en blandning av kurser i matematik och datavetenskap, som grovt kan delas in i fyra delområden:

  • Datorsystem handlar om hur datorer fungerar i samverkan, ofta över stora avstånd.
  • Människa-datorinteraktion handlar också om hur datorer samverkar, men med oss människor.
  • Programvarusystem tar upp vad som krävs för att bygga riktigt stora datorprogram, med många människor inblandade i utvecklingen.
  • Formella metoder handlar om hur man kan bygga och analysera program och datorsystem på ett formellt, matematiskt sätt, för att garantera att de fungerar som de ska.
På institutionen för informationsteknologi studerar du i en internationell miljö med lärare som i många fall är världsledande forskare inom sina områden. Väljer du att fortsätta på Masterprogrammet i datavetenskap är du väl förberedd för en internationell karriär inom näringsliv eller forskning.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med datavetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Kristoffer Smedlund
Från: Uppsala
Läser: Datavetenskap (termin 3)

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av allt kring data och IT, så att välja datavetenskap var helt naturligt för mig. Jag är inte helt säker på vad jag vill arbeta med i framtiden, och datavetenskap som program är så pass brett att när man gått klart utbildningen kan man jobba med det mesta inom IT.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Att studera vid ett universitet är fantastiskt! Så gott som alla runt om kring en är motiverade och där för att lära sig, och föreläsarna är av toppkvalité.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa med att plugga vid Uppsala universitet är nog människorna och kulturen kring universitetet. Självklart kan man inte utelämna föreläsarna som är fantastiskt duktiga!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– De allra flesta dagar består av åtminstone en föreläsning i antingen matematik eller datavetenskap (oftast programmering) – sällan mer än två föreläsningar på en dag. Ett par dagar i veckan ligger det labbar inplanerade där man praktiskt använder de kunskaper man fått från föreläsningarna.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Typiskt datavetenskap är saker som datalabbar där man sitter i par och löser uppgifter genom programmering. Det är inte ovanligt att många fastnar på ett speciellt problem, därför ägnas lunchen åt heta diskussioner om problemet.

Hur upplevde du första tentan?
– Den första tentan var som för de flesta andra pirrig. Det var en tenta i basmattekursen. Men eftersom jag kom direkt från gymnasiet, och baskursen i matematik är en hel del repetition från gymnasiet, fanns det dock ett visst lugn.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att lära mig så mycket som möjligt, och därmed se till att jag blir så attraktiv som möjligt på arbetsmarknaden. 

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Studentlivet i Uppsala är fantastiskt! Nationerna är verkligen unika i sin studentatmosfär vilket skiljer Uppsala från så gott som alla andra universitetsstäder. Det finns så extremt mycket roligt man kan göra som student i Uppsala! Mitt bästa minne från min studietid i Uppsala måste ändå vara Valborg – varenda student är ute och firar och hela Uppsala fylls med glada människor. 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad? 
– För att plugga – Carolina (universitetsbiblioteket Carolina Rediviva), för att ha roligt med vänner – Östgöta Nation.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg utan tvekan!

Vad gör du om 5 år?
– Om 5 år jobbar jag troligen som någon form av utvecklare, men inom vilket specifikt område har jag inte bestämt än.

Hösten 2016

Upplägg

De två första åren ägnar du åt grundläggande studier i datavetenskap och matematik. Du lär dig bland annat programmera i flera programspråk, datorns arkitektur och hur operativsystem egentligen fungerar.

Det tredje året läser du mer avancerade datavetenskapliga kurser inom exempelvis datakommunikation, kompilatorteknik och programsemantik. Om du väljer att fortsätta läsa år fyra och fem på masterprogrammet kan du välja fritt i ett mycket stort utbud av spännande kurser.

Undervisningen bygger på aktuell forskning och förbereder dig för en internationell karriär inom näringslivet eller forskarvärlden.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Föreläsningar i helklass och lektioner i mindre grupper blandas med mer praktiska inslag som laborationer, inlämningsuppgifter och projektarbeten. Kurslitteraturen är till stor del på engelska. Ibland är föreläsningarna på engelska, särskilt under det tredje året.

De praktiska momenten är viktiga och dessa gör du oftast med hjälp av datorer.

Inlämningsuppgifterna går oftast ut på att lösa problem som liknar dem du kan ställas inför i arbetslivet.

Studera utomlands

Det finns mycket goda möjligheter att studera utomlands mot slutet av utbildningen, till exempel i Frankrike, Italien, Kina, Nederländerna, Singapore, Spanien, Storbritannien, Turkiet eller Tyskland.

Karriär

Efterfrågan på kompetens inom det datavetenskapliga området är mycket stor och väntas fortsätta växa. Många datavetare arbetar som projektledare eller konsulter inom avancerad produktutveckling.

Vanliga arbetsgivare är både mindre företag och storföretag, exempelvis inom IT-branschen men inte bara där. Många storföretag har mycket stora IT-avdelningar och egen programutveckling vilket gör att datavetare kan hamna i nästan vilken bransch som helst.

Efter din kandidatexamen kan du bredda och fördjupa dina kunskaper genom att fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning i datavetenskap eller något angränsande område, till exempel människa-datorinteraktion, inbyggda system eller tillämpad beräkningsvetenskap.

Uppsala universitet bedriver världsledande forskning inom flera datavetenskapliga områden, till exempel inom människa-datorinteraktion, kompilatorteknik, formella metoder och datorarkitektur. Forskningen drivs i nära samarbete med industrin och är i särklass störst i Sverige.

Se film där tre personer som gått programmet berättar om sina jobb.

Ramus Haglund är spelutvecklare på Uprise
- Uprise är en spelstudio och är en del av Electronic Arts där vi jobbar med spel som Battlefield och Star Wars Battlefront. Först tänkte jag jobba som egen konsult, men kom i kontakt med Uprise som verkade vara ett häftigt företag så jag tog anställning istället. Jag började som frontend-utvecklare men har gått över till att jobba mestadels med backend, bland annat med lasttestning.
- Det bästa med utbildningen var att den gav mig en väldigt djup förståelse för hur datorer, operativsystem och program fungerar, kunskaper som är en förutsättning för jobbet jag har. Eftersom vi fick lära oss grunderna i programmering och inte hade kurser i specifika programmeringsspråk gör det att jag lätt kan sätta mig in i helt nya språk och koncept.
- Enligt mig ska man läsa datavetenskap för att man får lära sig häftiga saker, får kontakter för livet och för att det är så otroligt roligt och framtiden ser ljus ut då exempelvis spelindustrin växer för varje år.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Kandidatprogram i datavetenskap

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1300 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A9/8)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr