Kandidatprogram i datavetenskap

180 hp

Datorer används överallt. Någon måste programmera dem och se till att programvaran blir lätt att använda och gör vad den ska. Kandidatprogrammet i datavetenskap i Uppsala ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om modern informationsteknologi och programutveckling. Efter avslutad utbildning kan du jobba med att utveckla framtidens IT-lösningar på både små och stora företag.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Kandidatprogrammet i datavetenskap ger dig djup förståelse för alltifrån processorer, programmering, och databaser, till programvaruteknik och interaktionsdesign. Detta gör dig väl förberedd för både dagens och framtidens teknik. Programmet börjar från grunden så du behöver inte kunna programmering sen tidigare.

Programmet innehåller en blandning av kurser i matematik och datavetenskap, som grovt kan delas in i fyra delområden:

  • Programvarusystem tar upp vad som krävs för att planera och bygga stora och användbara dator­program.
  • Datorsystem handlar om hur datorer fungerar rent tekniskt, både enskilt och i samverkan.
  • Datalogi behandlar hur man kan beskriva och analysera algoritmer, program, och datorsystem på ett formellt, matematiskt sätt.
  • Databehandling innefattar olika metoder för att räkna fram användbar kunskap ur rådata. Hit hör ämnen som AI, maskininlärning, och optimering.

Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet har mycket framstående verksamhet inom området och världsledande forskning inom områden som människa-datorinteraktion, datorarkitektur, analys av parallella program samt olika former av maskininlärning, till exempel bildanalys för medicinskt bruk. Du kan läsa kurser inom dessa och många fler områden inom programmet.

De flesta lärarna på programmet är aktiva forskare vilket ger dig insyn i den senaste forskningen. Forskningen drivs i nära samarbete med industrin. Uppsala universitet är ett brett universitet som ger dig möjlighet att inom programmet profilera dig genom att läsa kurser i till exempel industriell ekonomi, datajuridik och organisationslära.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med datavetenskap som huvudområde.

Kandidatprogrammet i datavetenskap omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier. De två första åren ägnar du åt grundläggande studier i datavetenskap och matematik. Du lär dig bland annat programmera i flera programspråk, datorns arkitektur och hur operativsystem egentligen fungerar.

Det tredje året läser du mer avancerade datavetenskapliga kurser inom exempelvis datakommunikation, kompilatorteknik och programsemantik.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Ämnesfördelning inom programmet

Studera utomlands

Det finns mycket goda möjligheter att studera utomlands under det tredje året på programmet. Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland. Dessutom har institutionen för informationsteknologi egna utbyten med institutioner i till exempel Frankrike, Italien, Kina, Nederländerna, Singapore, Spanien, Storbritannien, Turkiet eller Tyskland.

Datavetenskap är ett internationellt ämne, så ta chansen att se dig om i världen och ge din utbildning extra konkurrenskraft.

Föreläsningar i helklass och lektioner i mindre grupper blandas med mer praktiska inslag som laborationer, inlämningsuppgifter och projektarbeten. Kurslitteraturen är till stor del på engelska. Ibland är föreläsningarna på engelska, särskilt under det tredje året.

De praktiska momenten är viktiga och dessa gör du oftast med hjälp av datorer.

Inlämningsuppgifterna går oftast ut på att lösa problem som liknar dem du kan ställas inför i arbetslivet.

Efterfrågan på kompetens inom det datavetenskapliga området är mycket stor och väntas fortsätta växa. Många datavetare får jobb direkt efter kandidatexamen, och arbetar sedan som IT-konsult, systemutvecklare eller data scientist. Vanliga arbetsgivare är både myndigheter, mindre företag och storföretag, mest inom IT-branschen men inte bara där. Många storföretag har mycket stora IT-avdelningar och egen programutveckling vilket gör att datavetare kan hamna i nästan vilken bransch som helst.

Efter din kandidatexamen kan du även bredda och fördjupa dina kunskaper genom att fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning i datavetenskap eller något angränsande område.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin