Kandidatprogram i datavetenskap

180 hp

Studieplan, TDV1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TDV1K
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 november 2013
Diarienummer
TEKNAT 2013/89

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Kursen 1TD333 Beräkningsvetenskap och analys ersätter 1MA013 Envariabelanalys och 1DT394 Beräkningsvetenskap DV inom programmet och kan inte tas med i examen tillsammans med dessa. De ersatta kurserna finns dock kvar som alternativ för den som vill fortsätta på kurser som kräver mer analys än 1TD333 erbjuder.

Termin 5

eller

Beräkningsvetenskap DV tas ur programmet från läsåret 2015/2016, men en motsvarande kurs, Beräkningsvetenskap I, kommer att finnas som fristående kurs för den som valt att läsa Envariabelanalys i stället för Beräkningsvetenskap och analys i årskurs 2.

Termin 6

Termin 6 läses valfria kurser 15 hp under period 33 och Examensarbete C 15 hp under period 34.

Rekommenderade valbara kurser period 33.

Övriga kurser utan fixerad period.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin