Entreprenörskap

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2FE105

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen har en utpräglat praktisk inriktning. Du förbereds inför en karriär som entreprenör antingen som grundare av nya företag eller inom redan etablerade företag. Kursen ger dig praktiska insikter och färdigheter i de affärsaspekter som är särskilt viktiga vid utvecklingen av nya affärsidéer.

Undervisning sker på eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin