Gränssnittsprogrammering I

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MD002

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger kunskaper och praktiska färdigheter i att konstruera moderna användargränssnitt. Ett delmål är att ge insikt i hur man med sunda strategier och tekniker kan lösa typiska problem som uppstår vid konstruktion av gränssnitt. Efter kursen ska du på egen hand kunna implementera ett komplext grafiskt gränssnitt, förstå hur gränssnitt uppdaterar sig själva om rätt gjorda, veta hur man bäst kopplar ihop logik med presentation samt kunna göra egna grafikkomponenter där så behövs.

Kursen innehåller: Introduktion till gränssnittbibliotek; komponenter och funktionalitet. Övningar att skapa avbrottstyrda funktioner, visualisering av komplexa datastrukturer, layout-hantering, separering av innehåll och presentation (Model-View), Listeners, stöd för olika språk.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin