Gränssnittsprogrammering I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD002

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MD002
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 november 2008
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp i naturvetenskap/teknik inkl. objektorienterad programmering

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Använda befintliga komponenter från ett gränssnittsbibliotek för att bygga upp ett interaktivt användargränssnitt;

Kunna producera gränssnitt som har stöd för flera språk, genom att separera språkligt innehåll från programkod;

Separera ett gränssnitts beteende från dess utseende;

Producera responsiva gränssnitt;

Strukturera programkod på ett sätt så att de olika delarna är i hög utsträckning oberoende av varandra;

Att tänka ut och skapa lösningar där den visuella presentationen är oberoende av den underliggande datamängdens struktur;

Presentera sitt och gruppens arbete, i diskussioner och seminarier;

Att utifrån en plan implementera ett interaktivt gränssnitt.

Innehåll

Denna kurs handlar om hur man implementerar grafiska användargränssnitt. Kursen tar i detalj upp några olika strategier och tekniker för hur man praktiskt konstruerar användargränssnitt. Fokus ligger på utvecklingen av gränssnitten - det är alltså ej en kurs i grafisk design. Verktyg för att skapa gränssnitt hör även hit.

Olika sätt att konstruera gränssnitt gås igenom, via praktiska övningar. Några nyckelbegrepp: modell-vy, trådade gränssnitt, avbrottsstyrning, klient-server, språkoberoende applikationer, designmönster, kortkommandon, actions, renderers.

All utveckling inom kursen kommer ske i Java och Swing.

Undervisning

Kursen är praktiskt inriktad vilket medför att stor del av kunskapen inhämtas via enskild och gruppvis programmering.

Examination

Gruppvis lösning av inlämningsuppgifter, närvaro på seminarier, redovisning av individuell insats.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin