Semantik för programmeringsspråk

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1DL311

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Syftet med semantiska beskrivningar är att ge en exakt definition av innebörden av ett programspråk utan oklarheter eller tvetydigheter. Det är till nytta när man behöver en precis förståelse för hur ett programspråk fungerar, till exempel vid utformning av nya programspråk, vid konstruktion av program som använder andra program som data, som kompilatorer, men även av programmerare för referensändamål. Olika semantiska metoder och deras användning tas upp, med särskilt fokus på operationell semantik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin