Anmälan och registrering

Anmälan och registrering

Information till dig som är antagen, villkorligt antagen eller reservplacerad till studier vid institutionen för informationsteknologi.

Alla våra kurser måste sökas via www.antagning.se. Kurser som inte öppnar för sen anmälan är stängda även för programstudenter.

Uppsala universitets centrala informationssidor rörande antagning och registrering

Som ny student ska du börja med att aktivera ditt studentkonto. Detta kan göras några dagar efter att du har fått ditt andra antagningsbesked. När du aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på de kurser du ska läsa.

Aktivera studentkonto

Du måste registrera dig på samtliga kurser och program som du ska läsa annars kan du förlora din studieplats.

Registrering på majoriteten av institutionens kurser görs elektroniskt av studenten själv genom Ladok. Registreringsperioden öppnar vanligtvis två veckor innan kursstart och stänger en vecka in i kursen.

Vid problem att registrera dig kontakta IT-kansliet innan kursen startar.

Om du önskar omregistrera dig på en kurs behöver du kontakta IT-kansliet.

Tidigt avbrott

Om du inte har möjlighet att läsa en kurs kan du själv lägga in ett tidigt avbrott på kursen inom tre veckor från kursstarten via Ladok. Tidigt avbrott innebär att du kan söka till kursen via antagning.se vid ett senare tillfäll.

Sent avbrott

Ett avhopp som sker efter 3 veckor från kursstart kategoriseras som ett sent avbrott. För att göra detta behöver du kontakta IT-kansliet som gör detta åt dig. Sent avbrott innebär att kursen inte är sökbar via antagning.se och att du istället behöver ansöka om omregistrering på kursen ifall du planerar avsluta den senare. Omregistrering på en kurs sker endast i mån av utrymme.

Om du vill avbryta ett program behöver du kontakta programmets studievägledare.

En reservplats betyder inte att du är antagen till kursen. Om det finns platser kvar på kursen antar IT-kansliet reserver och meddelar via e-post att du blivit antagen. Blir du antagen efter att ha blivit reservplacerd måste du registrera dig på kursen så snart det är möjligt eftersom fördröjning kan medföra att det inte längre är möjligt att gå kursen. Om du blir antagen efter registreringsperioden måste du kontakta IT-kansliet för att bli registrerad.

Om du som reserv inte hör något så betyder det att kursen är full och att reservhanteringen är avslutad. Du får alltså enbart besked om du fått en plats på kursen.

Att vara villkorligt antagen betyder att du saknade fullständig behörighet för kursen när din ansökan behandlades av antagningsenheten, men att du kanske kan uppfylla kraven till kursstart. Har du fått ett sådant villkor behöver du normalt inte göra något aktivt själv för att visa detta. Institutionen gör en kontroll närmare kursstart och hör av sig om det fortfarande skulle vara ett problem då.

Kurser som har platser kvar öppnar för sen anmälan, i mitten av december inför vårterminen, respektive mitten av juli inför höstterminen. Om kursen inte öppnar är det för sent att anmäla sig. Läs mer om sen anmälan till kurser och program.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin