Elementär talteori

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1MA206

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs fördjupar och utvidgar de kunskaper i talteori som du har förvärvat under de tidigare matematikkurserna. Kursen rekommenderas även till studenter som läser datavetenskap och vill fördjupa sina kunskaper i matematik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin