Anmälan och registrering

Ny student

Välkommen! Som ny student ska du börja med att aktivera ditt studentkonto. Detta kan göras några dagar efter att du har fått ditt andra antagningsbesked. När du aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på de kurser du ska läsa.

Aktivera studentkonto (Uppsala unversitets studentsidor)

Se information om registrering nedan

Anmälan

Anmälan till våra program och kurser sker via www.antagning.se med undantag för fördjupningskurs i matematik samt examensarbete om det görs på höstterminen. Observera att även du som är programstudent måste söka dina fortsättningskurser via antagning.se.

Har du glömt anmäla dig till en kurs i tid? Våra kurser brukar öppna för sen anmälan. Gör då en sen anmälan så fort det öppnar. Sena anmälningar hanteras i turordning och vi kan inte garantera plats om de inte sökt i tid. Hör av dig om du har frågor.

Du som har akademiska meriter motsvarande mer än en termin på kandidat- eller masterprogrammet i matematik kan ansöka om antagning till senare del av program. Antagning till senare del görs i mån av plats till termin två, tre, fyra eller fem på kandidatprogrammet och till termin två, tre eller fyra på masterprogrammet.

Behörighet (gäller från och med ht23)

För att kunna antas till senare del av programmet ska studenten:

  • uppfylla kraven om grundläggande och särskild behörighet.
  • ha tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den nivå studenten antas till, vilket innebär att studenten måste vara behörig till programrelevanta kurser om minst 15 hp på den termin och program studenten antas till. Övriga 15 hp specificeras också i den individuella studieplanen.

För kandidatprogrammet gäller även:

  • för antagning till vårterminen i årskurs ett ha 20 hp programrelevanta kurser.
  • för antagning till höstterminen i årskurs två ha 40 hp programrelevanta kurser.
  • för antagning till vårterminen i årskurs två ha 60 hp programrelevanta kurser.
  • för antagning till höstterminen i årskurs tre ha 80 hp programrelevanta kurser.

Samtliga punkter ovan måste vara avklarade, och kurserna avslutade (delkurser räknas inte), senast vid sista kompletteringsdag (se nedan under rubriken ansökan).

Övergångsbestämmelser för behörighet vt23

För antagning till senare del av programmet fordras normalt, utöver behörighet till programmet, att minst 30 hp programrelevanta kurser på grundnivå ska vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 december inför vårterminen.

Urval

Om antalet behöriga sökanden är fler än antalet möjliga platser enligt gällande dimensionering används urvalskriteriet medelbetyg på behörighetsgivande kurser från högskola eller universitet (programrelevanta kurser).

Studieplan

Rekommenderade kurser inom programmet finns listade i studieplanen. Se länkar till programsidorna nedan och skrolla ner till rubriken "Studieplan" för att nå den senaste:

Kontakta gärna programmets studievägledare för att diskutera vilka kurser du ska läsa och vad som krävs för dessa.

För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan för första terminen upprättas av programmets studievägledare.

Ansökan

Datum för ansökan

Ansökningsblankett för utskrift (pdf) Pdf, 100 kB.

Registrering

Du som är antagen kan registrera dig i Ladok tidigast två veckor innan kursstart.

Vid problem att registrera dig kan det bero på någon av anledningarna nedan.

Om du är antagen med villkor och inte kan registrera dig i Ladok ska du vänta till veckan innan kursstarten. I vissa fall öppnar registreringen då.

Om du fortfarande inte kan registrera dig när det är mindre än en vecka kvar tills kursen börjar, då ska du kontakta matematiska institutionens studievägledare via e-post.

Reservantagning till kandidat- och masterprogrammet i matematik sker i mån av tillgång på platser. Om vi kan erbjuda dig en plats blir du kontaktad av våra studievägledare veckan innan terminsstart.

Läser du på ett program inom teknik och naturvetenskap och uppfyller behörighetskraven för kursen så blir du alltid antagen till våra kurser även om du gör en sen ansökan.

Har du blivit antagen men inte kommer att kunna påbörja dina studier kan du ansöka om anstånd med studiestarten hos Antagningsenheten.

Uppsala universitets information om anstånd

Om du inte har för avsikt att läsa en kurs eller ett program du är antagen till eller registrerat dig på ska du lämna återbud eller göra tidigt avbrott.

  • Har du inte registrerat dig ska du lämna återbudantagning.se.
  • Har du registrerat dig ska du göra tidigt avbrott i Ladok. Om du går ett program måste du meddela avbrottet till institutionens studievägledare. Deadline för tidigt avbrott är tre veckor efter kursstart förutsatt att du ännu inte har några resultat inrapporerade på kursen. Om du gör avbrottet efter tre veckor har du inte rätt att gå kursen vid ett senare tillfälle. Du kan inte heller söka samma kurs igen. Observera att det inte räcker med att lämna återbud på antagning.se för att göra ett avbrott.
  • Gör aldrig ett sent avbrott (senare än tre veckor efter kursstart) med mindre än att du är säker på att du aldrig vill läsa kursen igen. Du kan alltid bli omregistrerad på kurser du inte avklarat.

Uppsala unviersitets information om tidigt avbrott

Uppsala universitets information om studieuppehåll och sent avbrott från program

Om du inte har slutfört kursen under den terminen du blev antagen så går det alltid bra att omregistrera sig på kursen (bortsett från VFU* och examensarbete*). På så sätt kommer du åt det senaste kurstillfället i Studium. För att bli omregistrerad skicka mejl till studkansli@math.uu.se.

I mejlet anger du ditt namn och ditt personnummer. Skriv kursnamnet och kurskoden i ämnesraden.

* För VFU och examensarbete kontakta våra studievägledare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin