Lågnivå-parallellprogrammering

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL550

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en introduktion till parallell programmering och hårdvara. Flera programmeringsmodeller presenteras och deras för- och nackdelar diskuteras. Du får praktisk erfarenhet genom programmeringsuppgifter.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin