Kompilatorteknik I

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1DL321

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

En kompilator översätter ett datorprogram från ett högnivåspråk, till exempel C eller Java, till maskinkod, det vill säga den form som datorn arbetar med internt.

Kompilering sker i olika faser. Den första fasen är lexikalisk analys som delar upp programmet i dess minsta beståndsdelar, ungefär som ord. Den syntaktiska analysen undersöker sedan hur dessa ord hänger ihop i olika strukturer. Kodgenereringen sker oftast i två steg, först skapas en så kallad intermediär kod och sedan den slutliga maskinkoden. Ofta försöker man förbättra koden genom så kallad kodoptimering.

Metoder och verktyg från kompilatorteknik är även användbar för andra former av översättning, till exempel från XML till en datastruktur.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin