Människa-datorinteraktion

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1MD016

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Människa-datorinteraktion är studiet av interaktionen mellan användare och datorer. Kursen handlar om hur människans egenskaper påverkar hur tekniska system bör konstrueras. Interaktionen mellan användare och datorer sker via användargränssnittet, som inkluderar både mjukvara och hårdvara - från appar till storskaliga mekaniska system som flygplan och kraftverk. Kursen behandlar metoder för att analysera användare, arbetsuppgifter och tekniska system.

Distanskursens upplägg: Distanskursen är en webbaserad kurs helt utan fysiska träffar (inklusive examinationen). Kursen bygger på självstudier av litteratur, eget arbete och hemtentamen. Läsanvisningar och annan kommunikation sker genom kursens webbplats samt via e-post. Tillgång till internet är en förutsättning för denna kurs. Undervisningsspråk på distanskursen är engelska och krävs för allt eget arbete. Kontakt med lärare på svenska är möjlig.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin