Människa-datorinteraktion

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MD016

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Huvudkursbok

Välj en av nedanstående upplagor

Kompletterande artiklar ges i Studentportalen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin