Logik och bevisteknik I

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1MA027

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig grunderna i sats- och predikatlogik. Då logik har tillämpningar inom datavetenskapen rekommenderas denna kurs särskilt till studenter som har datavetenskap som huvudområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin