Algebra I

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1MA004

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen behandlar bland annat elementär logik, mängdlära, talteori och polynom. Då Algebra I ger viktiga kunskaper inför många fortsättningskurser rekommenderas den till alla som vill fortsätta läsa matematik.

Om du vill läsa matematik i en hel termin rekommenderas du att läsa kurspaketet Matematik I där Algebra I ingår.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin