Algebra I

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MA004

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Vretblad, Anders; Ekstig, Kerstin, Algebra och geometri, 2., [omarb. och utök.] uppl., Malmö, Gleerup, 2006

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin