Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik

20 hp

Kurs, Grundnivå, 1DL221

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger dig förståelse för de principer som ligger till grund för imperativa och objektorienterade språk och för variationer mellan språken. Du lär dig också att programmera väl i sådana språk och arbeta med programutveckling, dokumentation och testning på ett strukturerat sätt och med hjälp av därtill avsedda verktyg.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin