Masterprogram i förnybar elgenerering 2018/2019

Bild för Masterprogram i förnybar elgenerering 2018/2019
Anmälan

Sveriges och Europas elnät står inför en gigantisk omställning. Inom en snar framtid ska energiförsörjningen anpassas till förnybara energikällor. Efterfrågan på kvalificerad personal inom det energitekniska området är därför mycket stor. Masterprogrammet i förnybar elgenerering är ett unikt program som ligger nära både forskning och näringsliv – det gör att du får kunskaper inom energiområdets absoluta framkant och även möjligheter till kontakter med branschen redan under utbildningen.

Masterprogrammet i förnybar elgenerering erbjuder dig en högaktuell och intressant utbildning inom elkraftsystem och förnybar elgenerering. Uppsala universitets energiforskning är världsledande inom flera områden och det finns ett nära samarbete mellan forskning och näringsliv. Det innebär att studenterna på programmet kan följa forskning på nära håll samtidigt som de får möjlighet att knyta kontakter med industrin för framtida karriärval.

Masterprogrammet i förnybar elgenerering är unikt i sitt slag i Sverige. Du som är intresserad av sambandet mellan teknik och miljö och vill mixa traditionella ingenjörskunskaper med kunskaper från aktuell forskning inom elkraftområdet kan förvänta dig två givande år på detta program. Vår förhoppning är att du efter examen ska vara stolt över din utbildning och mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

Om programmet

Målet med utbildningen är du som utexaminerad student ska:

 • Ha praktisk och teoretisk kunskap om elkraftsystem och förnybar elgenerering.
 • Kunna välja om du vill gå vidare till forskning eller till industrin.
 • Ha knutit kontakter med potentiella arbetsgivare under utbildningens gång, både inom akademi och industri.
Du får möjlighet till kontakter med industrin genom studiebesök och gästföreläsningar samt möjlighet till projektarbete eller laborationer på företag. Det är dock upp till dig själv att ta kontakt och visa intresse.

Det krävs att en viss andel av kurserna är inom förnybar elgenerering för att få ut examen. Utöver detta så har du mycket stor möjlighet att välja kurser utifrån ditt intresse för att få en egen profil. Ditt val av kurser avgör också om du vill inrikta dig mot forskningen eller industri.

Du får teoretiska och praktiska kunskaper inom elkraftområdet för att till exempel:
 • Kunna räkna på stora och små elektriska system.
 • Dimensionera nya komponenter.
 • Projektera utbyggnader av elnätet med mer.
 • Designa vind och vågkraftverk eller de elektriska system som behövs för att ansluta dessa till elnätet.
Du får också kunskaper i projektledning som du får användning av både under utbildningen och när du ska börja arbeta inom elkraftindustrin.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med förnybar elproduktion som huvudområde.

Upplägg

Kurser inom programmet

År 1
Första året läser du projektledning och miljöteknik samt grundläggande ­kurser inom generatordesign och olika förnybara elgenereringstekniker. Exempel på kurser:

 • Industriell projektledning
 • Kraftelektronik
 • Vindkraft
 • Vågkraft
År 2
Andra året läser du fördjupningskurser inom elkraftteknik och elkraftsystem där du kan tillämpa dina kunskaper på ett mer systeminriktat sätt. Valfriheten är stor under det andra året för att du ska kunna skräddarsy din egen profil utifrån ditt intresseområde. Exempel på kurser:
 • Vattenkraft
 • Solenergi
 • Batterier och lagring
 • Generatordesign
Andra året avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng som utförs på företag, statligt verk, myndighet eller inom universitetet. Det är också möjligt att skriva ett examens­arbete på 15 högskolepoäng efter första året för att ta ut magisterexamen.

Om undervisningen

De flesta kurserna leds av forskare som är aktiva inom elkraftområdet vilket garant­erar en koppling till aktuell forskning. Vissa kurser har också inbjudna föreläsare från näringslivet.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, projektarbeten och studiebesök. Du läser flera kurser parallellt. Programmet ges i Uppsala.

Programmet ges på engelska.

Karriär

Branschorganisationen Svensk Energi bedömer att det inom de närmsta åren kommer att behövas ungefär 7000 personer inom det energitekniska området. Det kommer också att krävas välutbildade ingenjörer som kan arbeta både med befintliga system samt utveckla nya. Behovet av ingenjörer och tekniker med kompetens inom elkraft och förnybar elgenerering är med andra ord mycket stort – både i Sverige och utomlands.

Exempel på möjliga titlar:

 • Projektledare
 • Utvecklingsingenjör
 • Forskare
 • Konsult
Exempel på möjliga arbetsgivare:
 • ABB
 • Energimyndigheten
 • Fortum
 • Pöyri
 • Sweco
 • Vattenfall
 • ÅF

Behörighet och anmälan

Masterprogram i förnybar elgenerering

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1452 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom området elektroteknik inklusive kretsteori, elektromagnetism, elektronik, elkraftteknik och reglerteknik, samt 30 hp inom området matematik inklusive linjär algebra, beräkningsvetenskap, statistik och flervariabelanalys. Praktisk erfarenhet av laborativt arbete och förmåga att använda datorbaserade beräkningshjälpmedel, t.ex. MATLAB, CAD (som Solid Works) eller FEM (som COMSOL). Grundläggande kurs i mekanik.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr