Institutionen för elektroteknik

Välkommen till Institutionen för elektroteknik! Här följer information till dig som är student hos oss.

Registrering

Har du blivit antagen är det viktigt att du registrerar dig i tid för att inte förlora din studieplats. På majoriteten av våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Datum för registrering finner du i Ladok.

På några kurser kan du dock inte registrera dig själv, detta kan exempelvis vara projektkurser som kräver en av institutionen godkänd projektplan. För att bli registrerad på dessa kurser behöver du kontakta kursadministrationen.

Villkorligt antagen

Om du är antagen med villkor kommer din behörighet att granskas. Om du bedöms vara behörig kommer du att kunna registrera dig i Ladok senast vid kursstart. Om du bedöms vara obehörig underrättas du om beslutet via den e-postadress du har angivit på antagning.se.

Reserv

Om du är placerad som reserv till våra kurser kommer vi att kontakta dig i de fall du kan erbjudas en plats. Underrättelse om beslut skickas till den e-postadress du har angivit på antagning.se. Kom ihåg att kolla i din skräppost.

Sen anmälan

Om du missade sista ansökningsdag eller missade att tacka ja till din plats kan du göra en sen anmälan till våra kurser via antagning.se fram till och med cirka två veckor innan kursstart. Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommit in efter det andra urvalet och du får besked via antagning.se när Uppsala universitet har behandlat din anmälan.

Omregistrering på kurs

Om du vill gå om eller gå delar av en kurs som du har varit registrerad på tidigare kan du bli omregistrerad. Omregistrering görs dock i mån av plats. För ansökan om omregistrering kontakta kursadministrationen i samband med kursstart.

Återbud och avbrott på kurs

Om du har blivit antagen men inte längre är intresserad av att läsa en kurs görs återbud via antagning.se eller Ladok. Om du redan har registrerat dig på kursen gör du ett avbrott på kursen i Ladok.

Avbrott (eller ”avregistrering”) på våra kurser gör du via Ladok för studenter. Om du lägger in ett avbrott under kursens första tre veckor läggs det in som ett tidigt avbrott och du kan söka kursen igen till en annan termin. Sätts avbrottsdatum efter tre veckor från kursstart blir det ett sent avbrott vilket innebär att du inte kan söka kursen på nytt. Om du vill gå kursen vid ett senare tillfälle måste du kontakta kursadministrationen.

Tillgodoräknande av del av kurs

För dig som är student inom ingenjörsprogram vid TekNat görs ansökan om tillgodoräknanden av del av kurs hos oss på institutionen. Ansökan görs digitalt via denna blankett (extern länk).

Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs görs via Studentservice, Ångström.

Magister- och masterstudent hos oss

Information om våra masterprogram finner du via institutionens sida för masterutbildning.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till vår studieadministration:

För frågor om kurser, registrering (och omregistrering), tentamensanmälningar eller andra studieadministrativa frågor kontakta kursadministrationen: student-elektro@angstrom.uu.se

För studievägledning och frågor om vårt Masterprogram i förnybar elgenerering kontakta: study-counsellor-rep@angstrom.uu.se

För studievägledning och frågor om vårt Masterprogram i elektriska framdrivningssystem kontakta: elpropulsion-studievagledare-angstrom@uu.se

För övergripande pedagogiska frågor och frågor om kursutbud kontakta studierektor: studierektor-elektro@angstrom.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin