Examensarbete

Vill du göra ditt examensarbete hos oss? Vi erbjuder många spännande exjobbsprojekt kopplade till vår forskning. Vi har flera kunniga handledare och ämnesgranskare vid institutionen som gärna ställer upp och vägleder dig!

Här listar vi lediga exjobbsämnen och projekt, men du kan även besöka vår hemsida för att läsa mer om våra forskningsområden, pågående forskningsprojekt och forskare.

Vår forskning

Behöver du hjälp att komma i kontakt med en specifik forskare är du alltid välkommen att kontakta oss i studieadministrationen så hjälper vi dig.

Examensarbete om eldrivna flyg

Det finns ett stort intresse för omställning av flyget mot ökad elektrifiering. Här utlyses ett examensarbete där uppgifterna är att (i) modellera eldrivna flyg för passagerare och/eller (ii) modellera laddning av elflyg eller hybridflyg vid framtidens flygplatser, och/eller (iii) analysera det kompetensbehov och behov av innovationer som finns framåt för att elflyget ska kunna lyfta. Modelleringen sker i ett simuleringsverktyg såsom Matlab, Simulink, Python eller motsvarande. Arbetet innehåller även en litteraturstudie.

Examensarbetet passar för 1-3 exjobbsstudenter inom exempelvis Teknisk fysik, Elektroteknik, Energisystem, System i teknik och samhälle, Industriell ekonomi, Entreprenörskolan eller liknande program. Arbetet är självständigt men med handledning. Projektet passar motiverade studenter som vill skriva en intressant och aktuell examensuppsats. Goda kunskaper inom valt simuleringsverktyg kommer bidra till att ni kan genomföra projektet självständigt. Handledningen kan delvis ske online via Zoom och delvis på plats på Ångström efter behov. Arbetet är relaterat till pågående forskningsprojekt om elflyg.

Hoppas att det är ett intressant projekt för dig/er och ser fram emot ansökningar. Bifoga gärna CV om ni vill, samt en kort motivering till varför ni vill genomföra projektet. För frågor eller för att ansöka, kontakta Jennifer Leijon via: jennifer.leijon@angstrom.uu.se

Underwater communication for wave power parks (endast på engelska)

Project description
Due to a large potential of ocean waves [1], wave energy has a potential to contribute to a future renewable electricity production. Many researchers and engineers across the globe are striving to find an efficient way to convert the energy of waves to a useful electric energy. At the Division of Electricity of Uppsala University, wave power research started in 2002. The concept developed, studied and tested experimentally at Uppsala University consists of a buoy resting of the sea water surface and connected to the translator of a linear generator moored on the seafloor.

In the experimental setup it is often required a reliable communication between the measurement system installed on the buoy with the measurement system placed next to the generator. Since the direct communication through the wire is not possible due to complex motion of the buoy and the risk of a quick rupture and damage of the communication cable and due to the hostile saline environment the radio communication underwater is not possible, a new communication system should be suggested and tested. The new communication system will be based on sonar principles using piezoelectric transducers similar to that in submarine communication [2].

Goal
The goal with the master thesis project is to develop, build and test system for underwater multi nodal communication between buoy and generator: for the data transmission above / below the sea water and synchronization of digital clocks of both measurement systems of the buoy and generator.

References

[1] T. W. Thorpe, “An overview of wave energy technologies: status, performance and costs - moving towards commercial viability,” IMECHE Seminar, London, UK, no. 30 November, pp. 1–16, 1999.
[2] Ali, Mohammad & Jayakody, Dushantha Nalin & Perera, Tharindu & Sharma, Abhishek & Srinivasan, Kathiravan & Krikidis, Ioannis. (2019). Underwater Communications: Recent Advances.

Supervisors and contact: Robin Augustine (Robin.Augustine@angstrom.uu.se), Irina Temiz (Irina.Temiz@angstrom.uu.se)

Examensarbete: Flytande Offshore Vindkraft

Vi söker 1 eller 2 studenter för examensarbete (30hp) eller 2 studenter (15hp) inom området flytande offshore vindkraft.

Bakgrund

Vid institutionen för Elektroteknik bedriver vi forskning om olika koncept för förnybar elproduktion, med fokus på elektriska maskiner och kraftelektronik. Vi söker nu engagerade studenter som vill delta i utvecklingen av ett innovativt projekt inom flytande offshore vindkraft.

Projektet

Målet med examensarbetet är att designa, simulera och utvärdera komponenter/delsystem i flytande offshore vindkraftsystem med fokus på effektoptimering och stabilitet. Arbetet kommer att innefatta följande delmoment:

 1. Litteraturstudie och analys av teknik för flytande offshore vindkraftsystem.
 2. Modellering och simulering, måtningar eller konstruktio av del/ delar i ett flytande offshore vindkraftsystem.
 3. Analys av resulat, validering och viss optimering under olika driftsförhållanden.
 4. Dokumentation och rapportering.

Din profil

Vi söker studenter som:

 • Är motiverade och har ett stort intresse för förnybar energi och elkraftteknik.
 • Har goda kunskaper i matematisk modellering, simulering och programmering.
 • Har förmåga att arbeta självständigt och i team.
 • Har god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga.

Erfarenhet av MATLAB/Simulink eller motsvarande programvara är meriterande.

Vi erbjuder

 • En unik möjlighet att delta i ett spännande och utmanande forskningsprojekt inom ett aktuellt område.
 • En stimulerande arbetsmiljö i en kreativ och engagerad forskningsgrupp.
 • Tät handledning av erfarna forskare.
 • Möjlighet att presentera ditt arbete på nationella och internationella konferenser.

Kontakta Hans.Bernhoff@angstrom.uu.se för mer info eller sök direkt genom att
skicka in CV + betygs-utdrag

Vid avdelningen för elektricitetslära på Institutionen för elektroteknik har vi kontinuerligt examensarbeten, både 15 och 30 hp, för ingenjörer i första hand. Lämplig utbildning är E, F, Y, ES, D, Q, Z, T, M, eller motsvarande. De olika ämnesområdena och deras kontaktpersoner är:

Kontakta personerna ovan för en diskussion om aktuella examensarbeten. Förbered dig genom att fundera igenom vad du helst vill göra, till exempel teoretiska beräkningar, experiment, simuleringar eller ritningar, samt när du har tänkt genomföra ditt examensarbete. Vår framförhållning är i allmänhet ungefär ett halvår så det är bra att vara ute i god tid. Har du egna idéer är vi öppna för förslag och diskussion.

Examensarbetena innehåller alla eller delar av följande moment:

 • Litteraturstudie inom relevant område
 • Utformning av modell (för konstruktion eller simulering)
 • Simulering av modeller
 • Utvärdering av simuleringar
 • Byggnation av experimentuppställning
 • Experiment
 • Utvärdering av experiment
 • Slutsatser och iakttagelser
 • Rapport

En beskrivning av ämnesområdena finner du under fliken ”Forskningsprojekt” och under ”Publikationer” kan du se titlar på redan genomförda examensarbeten. Ett examensarbete ska innehålla följande moment: litteraturstudie, experiment eller annat utförande, sammanställning av resultat, rapportskrivning och att komma fram till en slutsats. Materialet ska dokumenteras i en rapport samt rapporteras muntligt i en presentation.

Ett par typexempel följer här (dessa är inga konkreta exjobb, men kan hjälpa dig att hitta rätt). Större projekt kan delas upp på flera examensarbeten.

Typexempel 1:
Ett designprojekt som syftar till att optimera en generatordesign med avseende på elektriska, mekaniska och termiska parametrar. I examensarbetet ingår litteraturstudier, CAD-ritning samt generatorsimuleringar. Designen ska innehålla såväl en generatordesign som en mekanisk design för generatorns montage eller inneslutning. Här söker vi en praktisk student, gärna med vana av ritningar.

Typexempel 2:
Beräkning av strömningar i vatten kring turbinblad och andra strukturer. Då många av avdelningens projekt avser energiutvinning ur vatten i rörelse kommer det bli aktuellt med beräkningar och simuleringar av hydrodynamisk karaktär. Arbetet innehåller då en instuderingsdel samt beräkningar och simuleringar i Matlab eller liknande. En matematikintresserad student sökes.

Typexempel 3:
Programmering av motor för styrning av en prototypgenerator. Inom de olika projekten byggs prototyper (jfr. typexempel 1) och för att dessa ska kunna styras krävs en motor med en styrenhet. Examensarbetet omfattar problemformulering, lösning och implementering. Datainsamling sker troligen med samma styrenhet (dator) som styrningen för att möjliggöra återkoppling av signaler. Viss reglerteknik är bra och uppgiften delas troligen på två examensarbeten.

Typexempel 4:
Alla typer av förnybar elektricitetsgenerering måste vara ekologisk. Därför kan det även tänkas vara möjligt för en miljöintresserad student att ha en sådan aspekt på sitt examensarbete, till exempel genom att granska påväxt och hur den kan inverka på turbiner och generatorer.

Ämnesområden, exempel:
Teknik\Elektroteknik
Teknik\Teknisk fysik
Teknik\Väg- och vattenbyggnad
Teknik\Energisystem

Vi erbjuder följande exjobbsämnen inom området mikrovågor inom medicinteknik. Exjobbsprojektet görs på engelska och görs inom forskargruppen "MMG" vid avdelningen för fasta tillståendets elektronik (intitutionen för elektroteknik).

Har du frågor är du mycket välkommen att kontakta: robin.augustine@angstrom.uu.se

Läs mer om MMGs forskning

Forskningsområde

Provisorisk titel

Medical Engineering

Artificial tissue emulating phantom devices incorporating advance body dynamics for Fat-IBC performance evaluation

Medical Engineering

Preliminary comparative investigation of novel TENG-based pulse-wave pressure sensors in estimating features of the cardiac waveform signal in


volunteers or artificial phantoms for burn care.

Underwater Communication

Underwater communication network for off shore power grid monitoring

Robotics

Exoskeletons

Microwave Communication

Antenna design for hostile environment

Microwave Electronics

Rectifier design for Microwave Energy harvesting

Brain Machine Interface

SNN-based neuromorphic Brain Machine Interfaces for bionic arms

Non-Invasive Intra-Cranial Pressure Monitoring

Design and evaluation of microwave-based non-invasive Intra Cranial Pressure Monitoring systems

Intra-Body Communication

Performance of Fat-IBC in animal models

Desktop Application

Development of a desktop application for the Fat IBC model using the de-embedding algorithm

Software Modelling

Object-oriented software model for the biological tissue layers

Vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik söker vi studenter till masterarbeten inom tunnfilmsteknik och elektronik. Exjobbsprojektet görs på engelska och har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till Tomas Kubart: tomas.kubart@angstrom.uu.se

Läs mer om oss och vår forskning på vår hemsida

Ämne

Beskrivning

Kontakt

Ferroelectric nitrides for neuromorphic electronics

Ferroelectric materials can be used to build programable resistors that are essential for hardware implementation of neural networks. This project aims at fabrication of ferroelectric capacitors using thin films of nitrides. Part of the work is also electrical characterization of the devices.

Tomas Kubart
Plasma synthesis of photocatalytic TiO2

TiO2 has many exciting applications. One of the challenges is to grow TiO2 in anatase phase. In this project, plasma assistance will be investigated as a way to achieve crystalline TiO 2 at low growth temperatures.

Daniel Fernandes

Inom forskningsgruppen för Joniska och optoelektroniska sensorer (FTE-IONS) vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik på Institutionen för elektroteknik har vi flera masterprojekt (på engelska):

 1. Multiplexed electrokinetic sensor for surface protein profiling of EVs
 2. Single vesicle protein profiling
 3. Electrokinetic chip and fluidic integration
 4. Microfluidic mixer for electrokinetic sensor
 5. AFM and Electron microscopy for size-based EV profiling

För mer detaljer, vänligen kontakta Apurba.dev@angstrom.uu.se (engelska).

Läs mer om vår forskning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin