Anmälan och registrering

Aktivera studentkonto

Som ny student ska du börja med att aktivera ditt studentkonto. Det kan du göra några dagar efter att du har fått ditt andra antagningsbesked.

Aktivera ditt studentkonto

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på de kurser du ska läsa.

Registrering på kurs

Har du blivit antagen är det viktigt att du registrerar dig i tid för att inte förlora din studieplats. På majoriteten av våra kurser registrerar du dig själv i universitets studieregister Ladok och datum för registrering finner du där.

Logga in och registrera dig i Ladok

På några få kurser kan du dock inte registrera dig själv, detta gäller projektkurser som kräver en av institutionen godkänd projektplan. För att bli registrerad på dessa behöver du kontakta kursadministrationen.

Är du student som ska skriva examensarbete inom civil- eller högskoleingenjörsprogram finns särskilda anvisningar för registrering.

Registrering på masterprogram

Ska du påbörja dina magister- eller masterstudier hos oss sker registrering på programmet genom upprop på plats i Uppsala. Information om uppropet skickas ut i god tid innan till den mailadress du har angivit på antagning.se. Har du frågor är du välkommen att kontakta din programstudievägledare.

Information till dig som är ny student på Masterprogrammet i förnybar elgenerering eller Masterprogrammet i elektriska framdrivningssystem

Villkorligt antagen

Om du är antagen med villkor kommer din behörighet att granskas av oss på institutionen och studierektor kommer att ta beslut. Om du bedöms vara behörig eller beviljas dispens från behörighetsvillkoren kommer du att kunna registrera dig i Ladok senast vid kursstart. Om du bedöms vara obehörig underrättas du om beslutet via den e-postadress du har angivit på antagning.se.

Reserv

Om du är placerad som reserv till våra kurser kommer vi att kontakta dig i de fall du kan erbjudas en plats. Underrättelse om beslut skickas till den e-postadress du har angivit på antagning.se. Kom ihåg att kolla i din skräppost.

Sen anmälan

Om du missade sista ansökningsdag eller glömde att tacka ja till din plats kan du göra en sen anmälan till våra kurser via antagning.se fram till och med cirka två veckor innan kursstart. Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommit in efter det andra urvalet och du får besked via antagning.se när Uppsala universitet har behandlat din anmälan.

Omregistrering på kurs

Om du vill gå om eller gå delar av en kurs som du har varit registrerad på tidigare kan du bli omregistrerad. Omregistrering görs dock i mån av plats. För att ansöka om omregistrering behöver du kontakta kursadministrationen i samband med kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin