Masterprogram i förnybar elgenerering

120 hp

Masterprogrammet i förnybar elgenerering erbjuder dig utbildning i toppmoderna elkraftsystem och förnybar elproduktion. Elnätet i Europa och resten av världen står inför ett stort skifte. Det elektriska transmissionssystemet rymmer en ökande andel förnybara energikällor och det är stor efterfrågan på kvalificerade yrkesverksamma inom energi. Det här programmet hjälper dig att utveckla en attraktiv profil för arbetsmarknaden efter examen.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Är du intresserad av hur teknik kan bidra till hållbarhet och miljö? Vill du blanda traditionella tekniska färdigheter med aktuell forskning inom elområdet? Då kan du förvänta dig två givande år på masterprogrammet för förnybar elproduktion. Uppsala universitets energiforskning är världsledande på många områden och det finns ett nära samarbete mellan forskning och industri.

Under programmet kommer du komma i kontakt med huvudaktörer inom svensk industri, genom studiebesök och gästföreläsningar. Du har även möjlighet till att göra ditt examensarbete och ta projektkurser inom industrin eller forskningsgrupper. Det är dock upp till dig att ta kontakt och visa intresse.

Under utbildningen kommer du att

 • lära dig traditionella tekniska färdigheter med aktuell forskning inom elkraftproduktion (vind, våg, vatten och sol)
 • få en inblick i forskning och industri
 • skapa ett nätverk med potentiella arbetsgivare under utbildningen, både i akademin och industrin
 • få både teoretiska och praktiska kunskaper inom området för förnybar el.

När du tar din examen kommer du att ha

 • färdigheter i att utföra energisystemanalys av stam- och eldistributionsnät
 • färdigheter i att dimensionera de nya komponenterna i elnätet inklusive förnybara energikällor, elfordon och energilagringssystem
 • förmåga att analysera ekonomiska aspekter av förnybar elproduktion
 • erfarenhet av att designa vind- och vågkraftverk och elektriska system för att ansluta dem till elnätet
 • mjuka färdigheter såsom presentationsteknik och argumentation.

Projektledning ingår också i programmet. Detta kommer att vara mycket användbart under dina studier och för din professionella karriär.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med förnybar elproduktion som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en teknologie magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Inom utbildningen kommer du att ha frihet att välja dina kurser och bygga din egen profil. Under det första året studerar du avancerade kurser inom olika förnybara energikällor samt industriell projektledning. Exempel på kurser:

 • Vattenkraft - Teknik och system
 • Vindkraft - Teknik och system
 • Vågkraft - Teknik och system

Under det andra året studerar du avancerade kurser inom elkraftteknik och elkraftsystem. Exempel på kurser:

 • Solenergiteknik för elproduktion
 • Batterier och lagring
 • Generatordesign

Den sista terminen är avsedd för ett projektarbete på 30 hp vilket krävs för att få examen. Det kan utföras hos ett företag eller tillsammans med en forskargrupp vid universitetet. Det finns också ett 15 hp examensarbete i slutet av det första året. Du har möjlighet att erhålla en magisterexamen på 60 hp efter ett år.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

De flesta av kurserna ges av aktiva forskare i området, vilket garanterar dig kunskap och förståelse för den senaste forskningen. Vissa kurser har också gästlärare av beslutsfattare och yrkesverksamma från industrin.

Förutom ämnen relaterade till förnybar elkraftproduktion har du möjlighet att välja olika kurser enligt eget intresse, för att skapa din egen unika profil. Genom ditt val av kurser kan du också bestämma om du vill sträva efter en karriär inom forskning eller industri.

Undervisningsmetoderna på programmet varierar, med föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, projektarbeten och studiebesök. Flera kurser studeras parallellt. Programmet ges i Uppsala.

Undervisningsspråket är engelska.

Ökningen av förnybara källor i det elektriska nätet sker över hela världen. Behovet av välutbildade ingenjörer och tekniker med kompetens inom elkraftteknik och förnybar elkraftproduktion är stor - både i Sverige och utomlands. Branschorganisationen Svensk Energi uppskattar att energisektorn bara i Sverige kommer att kräva över 7000 nya positioner de närmaste åren.

Exempel på jobb som passar för kandidater i detta masterprogram:

 • projektledare
 • konstruktör
 • forskare
 • konsulter

Exempel på möjliga arbetsgivare:

 • ABB, Siemens
 • politiska beslutsfattare, icke-statliga organisationer
 • Vattenfall, E.ON, Fortum
 • Pöyri, Sweco, ÅF
 • McKinsey, Accenture

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin