Masterprogram i förnybar elgenerering

120 hp

Studieplan, TFE2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFE2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2014
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

1TE840 Examensarbete i förnybar elproduktion 15 hp endast för studenter som önskar avsluta med en magisterexamen. Ges period 13-14.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin