Vattenkraft - teknik och system

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE029

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Historik och vattenkraftverkets utformning. Damm, utskov och vattenvägar. Meteorologi, hydrologi och tillrinning. Hydromekanik, tillämpad flödesmekanik, hydrauliska förluster, moment på skovel. Turbin och sugrör. Generator, generatorns betende på nätet. Transmission av elkraft. Hydrauliska transienter. Reglering och dynamik. Miljö/natur och lagar. Undervattenkraft, pumpkraft, produktionsplanering. Storskaligt projekt (exempevis nybygge/renovering av en större kraftstation). Laborationer om planmodeller, svallning, tryckslag, generatorer, erosion samt hydrauliska förluster. Kursen innehåller ett större projekt, där man arbetar enskilt eller i grupp med att besvara en frågeställning inom något delområde av de som nämnts ovan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin