Elkraftteknisk mätteknik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE690

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Mätvärdesanalys och statistiska metoder inom ingenjörsvetenskap. Försöksplanering.

Bryggkopplingar - resistiva, kapacitiva , induktiva. Balanseringsmetoder - med och utan dator, nollmetoder. Faslåsta förstärkare, VCO, "Smarta" G(s)-kopplingar inom mättekniken.

Mätning av storheter under varierande temperatur och tryck - kompenseringar.

Mätning av stora växel- och likströmmar - olika kalibreringar och standarder, driftströmmar och felströmmar.

Mätning av höga växel- och likspänningar - olika kalibreringar och standarder, driftspänning och överspänningar. Mätningar av effekt (aktiv/reaktiv) och energi - standarder och kalibreringar, fasskift.

Mätteknik rörande isolationsmaterial, laddningar, e-fält, dipol-moment, tanDelta - standarder och kalibereringar. Mätteknik rörande ledarmaterial, resistivitet, konduktivitet och övergångsresistans, samt magnetiska material - magnetiska förluster av olika typer.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin