Elkraftteknisk mätteknik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE690

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE690
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Energiteknik A1N, Förnybar elproduktion A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 augusti 2013
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap, inkl. Elektronik, Elektroteknikens grunder III och Elkraftteknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • använda olika mättekniska metoder inom elkrafttekniken,
  • planera och genomföra experimentell bestämning av relevanta elkrafttekniska

    storheter,

  • tillämpa relevanta mätstandarder,
  • analysera och presentera mätdata.

Innehåll

Mätvärdesanalys och statistiska metoder inom ingenjörsvetenskap. Försöksplanering.

Bryggkopplingar - resistiva, kapacitiva , induktiva. Balanseringsmetoder - med och utan dator, nollmetoder. Faslåsta förstärkare, VCO, "Smarta" G(s)-kopplingar inom mättekniken.

Mätning av storheter under varierande temperatur och tryck - kompenseringar.

Mätning av stora växel- och likströmmar - olika kalibreringar och standarder, driftströmmar och felströmmar.

Mätning av höga växel- och likspänningar - olika kalibreringar och standarder, driftspänning och överspänningar. Mätningar av effekt (aktiv/reaktiv) och energi - standarder och kalibreringar, fasskift.

Mätteknik rörande isolationsmaterial, laddningar, e-fält, dipol-moment, tanDelta - standarder och kalibereringar. Mätteknik rörande ledarmaterial, resistivitet, konduktivitet och övergångsresistans, samt magnetiska material - magnetiska förluster av olika typer.

Undervisning

Laborationer med integrerade föreläsande moment.

Examination

Laborationstentamen med skriftlig examination av teoretiska moment.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin