Vågkraft - teknik och system

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE043

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Vågenergi utgör en idag stor oexploaterad källa till förnybar energiproduktion. Utnyttjandegraden av havsvågor är relativt hög och det ger vågorna en god ekonomisk potential. Utmaningen i att utveckla vågkraft ligger i kombinationen av en relativt långsam rörelse med en mycket hög toppenergidensitet. I kursen går vi igenom för och nackdelar med olika koncept för utnyttjande av vågkraft. Kursen behandlar teori för vattenvågors utbredning, vågspektra, skalning och våg-struktur-växelverkan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin