Masterprogram i förnybar elgenerering

120 hp

Studieplan, TFE2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFE2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2016
Diarienummer
TEKNAT 2016/123

Termin 1

Period 1

Vattenkraft - teknik och system, 10 hp (1TE029) erbjuds även under termin 3.

Period 2

Under period 11 och 12 kan 15 hp läsas som individuell komplettering av grundläggande kurser.

Termin 2

Period 3

Modern fysik, 5 hp (1TE078) är behörighetskrav för Solenergi - teknik och system, 10 hp, (1TE028). 1TE028 är behörighetskrav för 1TE724 (kan läsas parallellt). 1TE678 är den rekommenderade kursen inom solenergi i programmet.

Period 4

1TE840 Examensarbete i förnybar elproduktion 15 hp endast för studenter som önskar avsluta med en magisterexamen. Ges period 13-14.

Termin 3

Period 1

Endast en av följande kurser i solenergi kan tas med i en examen: 1TE678, 1TE028 eller 1TE712.

Period 2

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin