Kraftelektronik I

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE765

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Översikt av halvledarkomponenter för kraftelektronik: dioder, tyristorer, transistorer (BJT, MOSFET och IGBT). Likriktare: enfas och trefas diodlikriktare med olika typer av last, medelvärdesuteffekt, prestandaparametrar, övertonsanalys. Switchade DC-DC-omvandlare: konstruktion, analys och styrning av step-down (Buck), step-up (Boost), Buck-Boost och fullbryggsomvandlare. PWM, egenskaper av kontrollerbara switchar, kontinuerlig och diskontinuerlig strömmodus. Switchade DC-AC-omvandlare: grundläggande begrepp, sinusformad PWM.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin