Ekonomiska aspekter på solenergi

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE712

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Solcells-, solvärme och hybridsystem - tekniska, ekonomiska, miljömässiga och politiska aspekter. Installation av solenergisystem i befintliga och nya miljöer. Globalt perspektiv på solenergi.

Fallstudier: solcellsföretag - från forskning till försäljning, införande av solenergi i flerfamiljshus.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin