Solenergi - teknik och system

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE028

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen har sex teman:

Solinstrålning: Solinstrålningens egenskaper. Absorption i atmosfären. Beräkning av solinstrålning på ytor.

Solceller och moduler: Solcellens funktion baserat på halvledarfysik. Olika solcellsteknologier och metoder för tillverkning. Koncept för att öka solcellernas verkningsgrad med hjälp av analys av förluster. Våglängdskänslighet. Seriekoppling av solceller till moduler. Modulens funktion och egenskaper. Skuggning av celler och moduler.

Solcellssystem: Systemkomponenter och deras funktioner, beräkning och dimensionering av solcellssystem. Analys och datorsimulering av ett system. Koncentrerat solljus och koncentrerad solkraft (CSP): Egenskaper hos optiskt koncentrerande system. Solceller i koncentrerat solljus. Översikt över de olika komponenterna i ett CSP system och deras funktion. Exempel på CSP-system i världen.

Solvärme: Termodynamisk beskrivning av solfångare. Solfångares optiska egenskaper. Tekniker för att tillverka solfångare. Solvärmesystem för olika tillämpningar i Sverige och utomlands. Lagring av solvärme.

Hybridsystem: Kombinationer av solvärme och solcellssystem, översikt av olika tillämpningar. Fjärrvärme med solvärme.

Aktiv solenergi i system: Hur storskalig användning av aktiv solenergi är möjlig i Sverige och i världen; att sälja och köpa värme och elektricitet. Storskaligt införande av solceller - nätaspekter, miljöaspekter, socioekonomiska aspekter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin