Avancerad solcellsdesign

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE724

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Tillverkningsmetoder för kisel- och tunnfilmssolceller, inverkan på prestanda. Koncept för hög verkningsgrad på cellnivå för kisel och tunnfilm (punktkontakter, ljusspridning, 3D strukturer, tandem, bandgapsgradering). Avancerade modulkoncept (bakkontakterade solceller, I-modul, flexibla moduler). Simulering av solcellsstrukturer i en dimension med två olika simuleringsprogram.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin