Elektriska nätet som system

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE754

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Transmissionsnätet och distributionsnätets struktur. Lastflöden och förluster. Ställverk och kopplingsutrustning. Elmarknaden. Introduktion av förnybara källor på elnätet. Stabilitets- och regleringsmetoder. Spännings-, frekvens- och småsignalstabilitet. Kompensationsutrustning och transmission av högspänd likström (HVDC). Flexibla transmissionssystem för växelström (FACTS), reaktiv effektkompensering med Static VAr compensator (SVC) och Static synchronous compenstor (STATCOM). Tillgänglighet och sårbarhet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin