Parkering för besökare vid Ekonomikum

Vid Ekonomikum finns parkeringsplatser för bilar och cyklar. Bilparkeringen närmast Kyrkogårdsgatan är tillgänglig för studenter och besökare. På flera andra delar av parkeringsområdet krävs ett särskilt tillstånd. Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns. Tänk på att alltid vara uppmärksam på aktuell skyltning om vad som gäller där du parkerar. Inom området finns laddplatser för elbilar. De är tillgängliga men endast om bilen är inkopplad för laddning.

Betalning sker via parkeringsautomater eller parkeringsappen Aimo Park.

Hitta parkeringsplatser i närheten av Ekonomikum via Mazemap


 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin