Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, CRU, är en gemensam centrumbildning för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

CRU består av ett nätverk av forskare som arbetar inom ämnesområdet reproduktionsbiologi vid de två universiteten. CRU:s huvudsyfte är att öka kunskapen om fortplantningen hos djur och människor genom en mer heltäckande syn på reproduktionsbiologi. Att arrangera konferenser, seminarier, workshops och aktiviteter inom forskarutbildning är centrala delar i detta arbete.

 


Sperm / reproduction

 

 

Personal vid Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala

Ylva Sjunnesson

Ylva Sjunnesson

Föreståndare

Richelle Duque Björvang

Richelle Duque Björvang

Biträdande föreståndare

Maria Jönsson

Maria Jönsson

Biträdande föreståndare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin