Infrastruktur på Tandemlaboratoriet

Vy från switchmagnetens position in i experimenthallen i Tandemlaboratoriet. Sex strålrör sträcker sig in i rummet. Deras tydligaste kännetecken är gröna och röda magneter.

Tandemlaboratoriet tillhandahåller en unik infrastruktur i Norden med bred kompetens inom masspektrometri (AMS), jonstrålematerialanalys (IBA) och jonstrålemodifiering (IBMM). Fyra partikelacceleratorer levererar joner till totalt elva slutstationer med en rad olika analysmetoder. Dessa acceleratorbaserade uppställningar kompletteras av ett antal mindre instrument som ger ytterligare möjligheter för provpreparation och analys samt materialtillverkning.

Läs mer om vår utrustning och möjligheter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin